AllByUNID
#DenumirePagina|ID
000011A6PrimăriaPrimăria - (6B4344187F02DFD4C22581000043B3F6)|6B4344187F02DFD4C22581000043B3F6
000011B6Conducerea primărieiConducerea primăriei - (01FE33841EEB0FBEC2258101001F0D0A)|01FE33841EEB0FBEC2258101001F0D0A
000011BAPrimarPrimar - (420F837C1CA1D006C2258101001F115C)|420F837C1CA1D006C2258101001F115C
000011C2SecretarSecretar - (00F46550785D76C9C2258101001F1540)|00F46550785D76C9C2258101001F1540
000011C6Organigrama instituţieiOrganigrama instituţiei - (8ABFE0F24722B7A6C2258101001F2629)|8ABFE0F24722B7A6C2258101001F2629
000011CAServicii publiceServicii publice - (708AF9BBB1A0C22CC2258101001F2DCD)|708AF9BBB1A0C22CC2258101001F2DCD
000011CEDirecţii şi serviciiDirecţii şi servicii - (D546110E113E089FC2258101001F3799)|D546110E113E089FC2258101001F3799
000011D2Raport primar pe anul 2016Raport primar pe anul 2016 - (50FF2C53A6E8D473C2258101001F4556)|50FF2C53A6E8D473C2258101001F4556
000011D6Declaraţii de avereDeclaraţii de avere - (F197A1CA30077265C2258101001F4CCF)|F197A1CA30077265C2258101001F4CCF
000011DAConsiliul LocalConsiliul Local - (994FD4B38E1730EEC2258101001F7ACA)|994FD4B38E1730EEC2258101001F7ACA
000011DEComponențăComponență - (62BC02D22BB6FC7FC2258101001F7D89)|62BC02D22BB6FC7FC2258101001F7D89
000011E2Hotărâri ale CLHotărâri ale CL - (C4BEE4DBD2DB74A9C2258101001F7F35)|C4BEE4DBD2DB74A9C2258101001F7F35
000011E6Proiecte de hotărâriProiecte de hotărâri - (64DF6F863BB1585FC2258101001F82F5)|64DF6F863BB1585FC2258101001F82F5
000011EAProcese verbaleProcese verbale - (EA3C76F730A7BCD9C2258101001F87C7)|EA3C76F730A7BCD9C2258101001F87C7
000011EEOrdinea de ziOrdinea de zi - (2A1A21E6EEEEB97AC2258101001F93E8)|2A1A21E6EEEEB97AC2258101001F93E8
000011F2MinuteleMinutele - (4040B6EC16E5C9C3C2258101001F9F10)|4040B6EC16E5C9C3C2258101001F9F10
000011F6Declarații de avereDeclarații de avere - (561002E157CEE2F7C2258101001FC55D)|561002E157CEE2F7C2258101001FC55D
000011FADeclarații de intereseDeclarații de interese - (67550B61B612E721C2258101001FC628)|67550B61B612E721C2258101001FC628
000011FERapoarte de activitateRapoarte de activitate - (264BEA9C962488CEC2258101001FC9B1)|264BEA9C962488CEC2258101001FC9B1
00001202Declarații de avere 2016Declarații de avere 2016 - (9CBDBB4C369C369BC2258101002024BE)|9CBDBB4C369C369BC2258101002024BE
00001206Legislatura 2016-2020Legislatura 2016-2020 - (5033C2399FD9ABCFC225810100203137)|5033C2399FD9ABCFC225810100203137
0000120ALegislatura 2012-2016Legislatura 2012-2016 - (05CDAF6FD0C11C9AC225810100203A55)|05CDAF6FD0C11C9AC225810100203A55
0000120EInformații publiceInformații publice - (D53F1A884C1D15BDC225810100205AF2)|D53F1A884C1D15BDC225810100205AF2
00001212Despre VulcanDespre Vulcan - (63D38602167D153DC22581010020610F)|63D38602167D153DC22581010020610F
00001216BugetBuget - (B9A4D6DA9B655393C225810100206B7E)|B9A4D6DA9B655393C225810100206B7E
0000121AVenituri salarialeVenituri salariale - (96853CA43FCBE857C225810100206DEF)|96853CA43FCBE857C225810100206DEF
0000121EDatorie publicăDatorie publică - (AEE38989583397DBC22581010025D239)|AEE38989583397DBC22581010025D239
00001222Corp control comercialCorp control comercial - (494C7DA913BD0C7CC225810100260780)|494C7DA913BD0C7CC225810100260780
00001226Formulare și acte necesareFormulare și acte necesare - (190C424223CD2518C225810100260C8E)|190C424223CD2518C225810100260C8E
0000122AProgram de lucru cu publiculProgram de lucru cu publicul - (C070FFB3419154C9C225810100260FD7)|C070FFB3419154C9C225810100260FD7