Management performant în administrația publică locală din municipiul Vulcan - curs – planificare bugetară

Ultima etapă a acestui proiect dedicat pregătirii personalului din Primărie, în aspecte care vizează îmbunătățirea activității în administrație, se derulează în perioada 6 - 10 mai.

Ultima etapă a acestui proiect dedicat pregătirii personalului din Primărie, în aspecte care vizează îmbunătățirea activității în administrație, se derulează în perioada 6 - 10 mai.

Grupul de cursanți selectat în cadrul ultimului set de cursuri, dedicate dobândirii de abilități și cunoștințe utile în exercitarea atribuțiilor de serviciu, participă în fiecare zi a acestei săptămâni la activități specifice proiectului, cu accent pe latura interactivă.

În cadrul cursurilor sunt prezentate informații analitice și sintetice despre proiecția bugetară, ca element fundamental în organizarea oricărei activități.
La finalul acestei săptămâni, în funcție de rezultatele obținute la testele programate, cursanții vor fi certificați.