administrator

Una dintre cele mai importante hotărâri inițiată de primarul Gheorghe Ile, în conformitate cu prevederile legale, vine în sprijinul cetățenilor și persoanelor juridice care se găsesc în imposibilitatea achitării majorărilor acumulate la neplata impozitelor și taxelor fiscale, aferente anului 2018.

Beneficiarii acestor prevederi legale au obligația depunerii cererii de anulare a majorărilor până la 15 decembrie 2019.

Sfera de aplicare

  1. Pot beneficia de prevederile prezentei proceduri debitorii persoane juridice, persoane fizice sau entități fără personalitate juridică care au obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018.

  2. În sensul prezentei proceduri, prin obligaţii bugetare principale restante la 31 decembrie 2018, inclusiv, se înţelege:

    1. obligaţii bugetare pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la 31 decembrie 2018, inclusiv;

    2. diferenţele de obligaţii bugetare principale stabilite prin decizie de impunere comunicate până la data de 31 decembrie 2018, inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală;

    3. alte obligaţii de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 decembrie 2018, inclusiv.

  3. Nu sunt considerate obligații de plată restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, obligațiile bugetare pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv și obligațiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condițiile legii la data de 31 decembrie 2018, inclusiv.

  4. Sunt considerate restante la 31 decembrie 2018 inclusiv și obligațiile de plată care la această dată, se află în situația prevăzută la alin. (3), iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, înlesnirea la plată își pierde valabilitatea.

Close Search Window