administrator

În data de 09.12.2020 s-a semnat contractul de finanțare pentru realizarea proiectului ”Modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Vulcan”, Cod SMIS 126463 prin Programului Operațional Regional 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIŢII 3.1, OPERAȚIUNEA C- ILUMINAT PUBLIC

 
Close Search Window