administrator

În cadrul acestui proiect finanțat cu fonduri europene promovat de Inspectoratul Școlar Județean, în care Primăria municipiului Vulcan este partener alături de școala nr. 6 Vuilcan, s-a derulat zilele trecute una dintre activitățile cele mai importante:

DERULAREA UNEI CAMPANII DE INFORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE LOCALĂ PENTRU PROMOVAREA PARTICIPĂRII PARENTALE LA ÎNGRIJIREA ȘI EDUCAȚIA COPIILOR PRECUM ȘI IMPORTANȚA ACESTEIA PENTRU DEZVOLTAREA LOR ULTERIOARĂ.

În cadrul acestei activități sunt cuprinse :
- Sesiuni de informare si promovare privind importanta participarii parentale la ingrijirea si educatia copiilor in scoli cu procent mare de elevi aflati in risc de parasire timpurie a scolii de la nivelul judetului Hunedoara
- Organizarea si desfasurarea unei campanii media la nivelul judetului de constientizare locala in privinta importantei participarii parentale la ingrijirea si educatia copiilor

Close Search Window