administrator

UAT municipiul Vulcan are în implementare începând cu data de 22 august 2019 proiectul "PROCEDURI ADMINISTRATIVE SIMPLIFICATE LA PRIMARIA MUNICIPIULUI VULCAN" in baza Contractului de finantare nr. 408/20.08.2019 incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in calitate de Autoritate deManagement pentru Programul Operational Capacitate Administrativa – AM POCA.

Durata conform graficului GANTT este de 24 luni incepand cu data de 20.08.2019.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă Consolidarea capacitatii Primariei municipiului Vulcan de a asigura calitatea si accesul la serviciile publice oferite exclusiv de primarie prin simplificarea procedurilor administratiei locale si reducerea birocratieipentru cetateni.

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS1

Imbunatatirea procesului de planificare strategica si alocare a resurselor in cadrul Primariei municipiului Vulcan, prin introducerea unui instrument informatic de colectare si votare a propunerilor de la cetateni

OS2 Implementarea unor masuri de simplificare pentru cetateni, in corespondenta cu Planul Integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetatenilor, atat din perspective back-office, cat si front-office

OS3 Dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor personalului din cadrul Primariei municipiului Vulcan in vederea sprijinirii masurilor vizate de proiect. In principal este avuta in vedere instruirea, evaluarea si certificarea competentelor dobandite pentru 75 de persoane din cadrul grupului tinta in ceea ce priveste utilizarea mecanismelor de simplificare a procedurilor.

Activitatile prevazute in acest proiect sunt in plina desfasurare.

Activitatea de retro-digitalizare a unitatilor arhivistice din cadrul Primariei municipiului Vulcan se desfasoara conform graficului proiectului, la fel ca si in cazul activitatii privind simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni.

Close Search Window