administrator

În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local de astăzi, 30 aprilie, conducerea Primăriei a făcut o INFORMARE despre stadiul implementării PROIECTULUI : MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL VULCAN.

 

INFORMARE
Către,
Consiliul Local al municipiului Vulcan

Distinși colegi,

În mod deplin justificat, vă solicităm atenția pentru o scurtă și totodată necesară informare legată de etapele de implementare ale proiectului local intitulat:
MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL VULCAN

Atât ca dimensiune cât și ca impact în comunitate, acest proiect de anvergură este rodul hotărârii noastre, derivat din Srategia de Eficiență Energetică a municipiului Vulcan, parte din Strategia de Dezvoltare Locală – revizuită, și aprobată de noi, de administrația publică locală, prin HCL 88/2016. Așa cum se cunoaște, proiectul urmează să primească finanțare europeană, prin Agenția de Dezvoltare Regională Vest.

Vă reamintim ce anume am hotărât ÎMPREUNĂ să facem prin acest proiect local
1. Montarea unui număr de 1737 corpuri de iluminat pe LED și înlocuirea celor cu vapori de sodiu;
2. Extinderea rețelei de stâlpi cu 104 stâlpi noi;
3. Realizarea a 28 de treceri de pietoni cu tehnologie SMART ( inteligentă);
4. Realizarea a 12 puncte de activare automatizată a sistemului de iluminat;
5. Amplasarea a 8 kit-uri cu panouri fotovoltaice.

Votul pe care l-am dat pentru acest proiect ne obligă să fim solidari în ceea ce reprezintă implementarea acestuia, care este la fel de importantă pentru oricine asumă destinul administrativ PREZENT ȘI VIITOR al municipiului nostru.
Până acum au fost parcurse etapele de evaluare tehnică și financiară, care ne-au adus un rezultat de 74 puncte, ceea ce ne-a permis să mergem mai departe pentru obținerea fondurilor necesare.

În prezent ne aflăm în etapa de pre-contractare, care presupune evaluarea fizică în teren, pe care evaluatorul o va face în perioada următoare. Această evaluare reprezintă practic demonstrarea în teren, a descrierii tehnice făcută de echipa de proiectare.

Facem remarca absolut necesară că suntem în deplină cunoștință de cauză în ceea ce reprezintă situația din iluminatul public local. Subiectul mediatic legat de felul în care este gestionat iluminatul public cu infrastructura actuală, prin intermediul firmei care a contractat acest serviciu, a fost și este îndelung dezbătut de opinia publică.

Este IMPORTANT de menționat că pe baza solicitărilor cetățenilor legate de intervenția la defecțiunile apărute la corpurile de iluminat pe bază de sodiu, am lansat conform contractului, comenzile necesare către această firmă, comenzi care nici la această oră nu sunt onorate în totalitate.

Reprezentantul aceleiași firme a acționat însă contrar cerințelor contractuale, prin montarea fără comandă, a unui număr de 10 lămpi cu LED, în cartierul de case Colonia-de-Jos, acțiune care PRACTIC SABOTEAZĂ EVALUAREA ce urmează să fie făcută de către evaluator, pentru proiectul de modernizare a sistemului de iluminat.

Acțiunea acestuia – evident premeditată și rău-intenționată a fost preluată foarte rapid cu multă patimă de o parte dintre cei ce doresc să se plaseze cât mai bine pe scena politicii locale, folosindu-se de orice mijloc pentru acest scop. Deși înțelegem ambițiile electorale ale tuturor celor ce speră să conducă cândva destinul administrativ al Vulcanului, nu putem să nu ne întrebăm, care este rațiunea care îi conduce pe aceștia la distrugerea propriei lor imagini publice prin intoxicarea cetățenilor cu informații mincinoase, eronate, exagerate care nu susțin dezvoltarea municipiului și care produc efecte negative în derularea relației administrației publice locale cu cei ce ne susțin în realizarea proiectelor absolut necesare pentru comunitatea noastră.

Facem apel la fiecare dintre domniile-voastre în ceea ce reprezintă înțelegerea gravității acestei acțiuni, care este SABOTAREA PROIECTULUI DE MODERNIZARE A SISTEMULUI DE ILUMINAT ÎN MUNICIPIUL VULCAN, chiar dacă efectul imediat al montării celor 10 lămpi cu LED este benefic pentru cetățenii din acea zonă.

Privind lucrurile într-un tablou de ansamblu, cu maturitate și responsabilitate decizională, avem datoria administrativă și civică să nu permitem perturbarea obiectivelor noastre legate de implementarea proiectelor, pentru care se muncește foarte mult și care primesc finanțare doar dacă respectăm în totalitate cerințele finanțatorului.

DRAGI COLEGI,
pentru binele cetățenilor municipiului Vulcan, vă cerem cu maximă responsabilitate, disocierea de orice apreciere în favoarea acestui tip de acțiuni, apreciere care practic exprimă o acceptare a atacării propriei noastre hotărâri și dorințe comune.
Acțiunea conștientă și rău-intenționată de sabotare a PROIECTULUI DE MODERNIZARE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC nu trebuie și nu poate fi îmbrățișată și promovată de nici unul dintre noi.
Împreună avem datoria de a veghea la împlinirea obiectivelor pentru care milităm și pe care tot împreună trebuie să le susținem conform jurământului de credință pe care fiecare dintre noi l-a depus la investirea în funcția publică pe care o ocupăm vremelnic, datorită cetățenilor municipiului Vulcan, pe care nu avem dreptul nici să-i mințim, nici să-i batjocorim și nici să-i manipulăm pentru scopuri meschine, lipsite de viziune administrativă și de gândire a unor politici sănătoase la nivel local, pe termen mediu și lung.
Așa să ne-ajute Dumnezeu!

PRIMARUL MUNICIPIULUI VULCAN
Ing. Gheorghe ILE

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI VULCAN
Ing. Pompiliu Barbu

Close Search Window