administrator

Reprezentanții legislativului sunt convocați de primarul municipiului Vulcan - Gheorghe Ile - la ședința ordinară a acestei luni, în data de 28 noiembrie, ora 11,00.

Ordinea de zi a ședinței cuprinde următoarele proiecte de hotărâri:

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2019.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului de burse precum şi a cuantumului acestora pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2019-2020.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea alipirii terenurilor înscrise în CF nr. 61317 Vulcan şi CF nr. 61318 Vulcan situate în Vulcan, zona pasul Vulcan.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea alipirii terenurilor înscrise în CF nr. 61319 Vulcan şi CF nr. 61320 Vulcan situate în Vulcan, zona pasul Vulcan.
Iniţiator:Primarul municipiului Vulcan

5.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înființarea Serviciului public de salubrizare al municipiului Vulcan.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

6.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret de pe lângă Consiliul Local Vulcan și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia
Iniţiator: consilier local Govor Florin

7.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile decembrie 2019, ianuarie , februarie 2020.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

Close Search Window