administrator

Înființat în subordinea Consiliului Local, Serviciul Public Local de Salubrizare este organizat pentru a presta următoarele activități administrative în municipiul Vulcan:

- colectarea și transportul deseurilor provenite din locuințe generate de activități de amenajare și reabilitarea interioară și/sau exterioară a acestora;
- măturatul , spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice ( plombări asfalt, cosit spații verzi și toaletări copaci, dezinsecție, dezinfecție și deratizare, curățarea și transportul zăpezii, menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț).
- organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deseurilor;
- colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

Începând cu 1 aprilie, aceste activități sunt asigurate cu un efectiv de 34 salariați, organizați pe fiecare tip de serviciu în parte.

 

INSTALAREA DISPOZITIVELOR DE DEZINFECȚIE

Primăria a început de astăzi instalarea în casa scărilor a dispozitivelor cu soluție dezinfectantă pentru mâini.
Astfel administrația publică locală respectă și această cerință impusă de pandemie.
Mulțumim anticipat tuturor cetățenilor responsabili ai municipiului, care vor folosi în mod rațional soluția dezinfectantă și care vor contribui la păstrarea acestor dispozitive în stare de funcționare, printr-un comportament civic bazat pe respect și conviețuire normală.

Montarea acestor dispozitive este făcută pentru sporirea gradului de securitate a sănătății tuturor cetățenilor beneficiari

Close Search Window