administrator

Informăm cetățenii municipiului Vulcan că activitatea de colectare și transport al deseurilor provenite din locuințe, generate de activități de amenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, este stabilită ca mod de operare în Caietul de Sarcini aprobat de Consiliul Local.
Este obligatoriu ca cetățenii care derulează activități de construcții și amenajări interioare și exterioare, să respecte etapizat, obligațiile care le revin, dintre care:

1. Colectarea deșeurilor voluminoase se va realiza în sistemul “la cerere”, în urma apelurilor telefonice de la populație, instituții publice și operatori economici.
2. Deşeurile provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare interioară sau exterioară, vor fi depozitate în saci, lângă punctele gospodăreşti din municipiul Vulcan şi se vor ridica săptămânal.
3.Deșeurile rezultate din construcții care conțin azbest, nu se amestecă cu celelalte deșeuri și vor fi colectate separat, în așa fel încât să nu se degajeze fibre din material.
4.Este interzisă abandonarea și depozitarea deșeurilor din construcții și demolări pe domeniul public sau privat al autorității administrației publice locale.

PRECIZĂRI IMPORTANTE

Primăria prin Serviciul Public Local de Salubrizare va crea câteva platforme betonate și îngrădite dedicate doar pentru colectarea deșeurilor voluminoase, provenite din activități de construcții și amenajări.
Organizarea acestei colectări se va face pe baza unui set de norme locale, care vor fi aprobate de Consiliul Local și care vor stabili obligațiile cetățenilor pentru utilizarea acestor platforme, cât și sancțiunile aplicate celor ce nu vor respecta noile norme.

În paralel prin grija administrației publice locale, Serviciul Public Local de Salubrizare Vulcan își va îmbunătăți etapizat mijloacele tehnice de intervenție, prin utilaje și accesorii adecvate serviciilor noastre, oferite tuturor cetățenilor municipiului Vulcan.

Primarul municipiului Vulcan,
Ing. Gheorghe ILE

Șef Serviciu Public Local de Salubrizare Vulcan
Ing. Costel Postolache

Close Search Window