System Administrator

În data de 19.03.2021 s-a semnat contractul de finanțare pentru realizarea proiectului .,,Înființarea unei creșe în municipiul Vulcan’’ Cod SMIS 137230 prin Programul Operațional Regional 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 9 - SPRIJINIREA REGENERĂRII ECONOMICE ȘI SOCIALE A COMUNITĂȚILOR DEFAVORIZATE DIN MEDIUL URBAN, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9.1. DEZVOLTARE LOCALĂ PLASATĂ SUB RESPONSABILITATEA COMUNITĂŢII

 

Descarcă fișierele atașate


Close Search Window