administrator

RAPORTUL POLIȚIEI LOCALE - prezentat în Consiliul Local
în data de 29 august 2019 de către Șeful Serviciului Poliției Locale - Mihăiță Mezabroschi, cuprinde pe capitole, rezultatele activității din primul semestru al acestui an.

  1. Menținerea Ordinii și Liniștii Publice în municipiul Vulcan

Menținerea siguranței și ordinii publice în municipiu, s-a realizat prin constituirea zilnică a dispozitivului special destinat în raport cu situația operativă, sarcinile stabilite, efectivele existente și mijloacele materiale aflate la dispoziție.
Pe lângă acţiunile stabilite, poliţiştii locali au răspuns la solicitările cetăţenilor adresate direct instituţiei, atât telefonic, cât şi în scris, numărul sesizărilor primite în semestrul I, se ridică la 470 din care 356 au fost sesizări telefonice şi 114 adrese, petiții şi reclamaţii scrise.
Cele mai abordate probleme de către vulcăneni în raport cu atribuțiile Poliției Locale au fost legate de tulburarea ordinii și liniștii publice, parcări de domiciliu ocupate abuziv, auto parcate pe trotuar și în zone de interzicere, nerespectarea programului de funcționare a societăților comerciale (baruri, localuri, cluburi), depozitarea necorespunzătoare a gunoiului, câini fără stăpân.
Pentru asigurare ordinii și liniștii publice, polițiștii locali au acordat sprijin lucrătorilor Poliției Municipiului Vulcan și au intervenit împreună cu aceștia în 107 de cazuri.
Polițiști locali au sprijinit echipajul SMURD Vulcan în 16 de cazuri la solicitarea acestora la diferite acțiuni pe care le-au avut pe raza municipiului Vulcan, de asemenea s-a acordat sprijin la solicitarea instituțiilor de pe raza municipiului Vulcan în 36 cazuri pentru fapte de natura tulburării ordinii și liniștii publice.

La toate acestea se adaugă 6 de misiuni pe linie de ordine publică efectuate de polițiștii locali la meciurile de fotbal a echipei locale C.S.M.M.V. – Vulcan.
În perioada de referinţă, poliţiştii locali au acționat la depistarea persoanelor care apelează la mila publicului pe raza municipiului Vulcan și de combatere acestui fenomen, precum și a persoanelor care îndrumă la practicarea acestui fenomen, care creează disconfort cetățenilor municipiului Vulcan – 2 cazuri.
Acțiuni de depistarea a persoanelor fără adăpost și de predare a acestora la Centrul Social din zona Dincă – 18 cazuri.
Un alt tip de activități, a fost însoțirea echipelor de la Servicul de Gestionare a Câinilor fără Stăpân și Ecarisaj, polițiștii locali au participat la 24 acțiuni de capturare a câinilor fără stăpân de pe raza municipiului Vulcan. Aceste acțiuni se desfășoară foarte greu din cauza opoziției unor persoane, care în momentul acțiunii ascund câinii în interiorul locuințelor unde accesul echipelor de control este interzis.
Cu toate aceste greutăți s-a reușit extragerea din principalele locuri frecventate de câinii fără stăpân, a unor exemplare care au prezentat pericol pentru persoanele care treceau prin zonă.
Pe timp de iarnă, polițiștii locali au sprijinit activitățile de dezăpezire imediat ce au demarat intervențiile pe stradă coordonate de administrația publică locală. Astfel, echipajele Poliției Locale cu acționat împreună cu lucrătorii Direcției ADPP cât și cu cei aparținând S.C.Pregoterm.

 

 

 

 

 

     2. Protejarea amenajărilor permanente și temporare de pe domeniul public
O grijă deosebită a fost acordată bunurilor aflate în proprietatea sau administrarea unității administrativ teritoriale, cu accent deosebit pe amenajările permanente și temporare, sub aspectul verificării existenței și integrității. În acest mod au fost prevenite, acolo unde s-a putut, potențialele distrugeri, furturile și tentativele de furt.
3. Însoțirea și protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului în acțiunile de control și verificare, specifice lor
Acțiunile personalului din aparatul de specialitate al primarului au fost duse la bun sfârșit iar polițiștii locali au asigurat protecția acestuia, în toate situațiile la care a fost solicitată, indiferent de oră, condiții atmosferice sau grad de risc – 600 acțiuni.
4. Acțiunea alături de forțele aparținând instituțiilor cu atribuții în situații de urgență
Conform prevederilor legale, am intervenit alături de Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Serviciul SMURD Vulcan în 5 cazuri de suicid și 26 cazuri de incendii.
Transportul de valori monetare și corespondență;
O misiune cu caracter permenent, cu grad ridicat de risc și expunere este cea de transport de valori monetare și corespondență, pentru direcțiile Primăriei Vulcan. Din punct de vedere conceptual, activitatea are la bază un plan ce conține toate detaliile desfășurării misiunilor în condiții de siguranță.
Misiunile de însoțire și transport au fost executate în deplină siguranță și fără incidente, fiind respectate traseele de deplasare și procedurile de acțiune stabilite pentru acest gen de acțiuni.
Au fost executate 125 misiuni privind asigurarea transportului de valori de la Primăria Vulcan la Trezoreria Petroșani și 28 misiuni de Transport Poșta specială.
6. Menținerea ordinii publice în zonele din imediata apropiere a unităților de învățământ
În perioada analizată, au fost asigurate măsuri de ordine și siguranță la unitățile de învățământ de pe raza administrativ teritorială, în conformitate cu ,,Planul Local de Acțiune - Cadru, pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente, pentru unitățile școlare de pe raza municipiului Vulcan. Documentul este elaborat de Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara – Poliția Municipiului Vulcan, documentul este perfectibil și se actualizează permanent.

Cu privire la combaterea abandonului școlar au fost 28 cazuri sesizate de instituțiile de învățământ de pe raza municipiului Vulcan, în care polițiștii locali au discutat cu tutorii legali ai elevilor, aplicând totodată 28 sancțiuni, conform Legii nr.1/2011 – Legea Educației Naționale.

Activități pe linie de evidența persoanelor

Au fost efectuate acte procedurale de înmânare/afișare a proceselor verbale de contravenție la domiciliul persoanelor care au refuzat primirea acestora direct sau prin poștă, întocmite de către polițiștii locali din cadrul Serviciului Poliția Locală Vulcan, precum și din cadrul altor poliții locale din țară. Au afișate un număr de 29 procese verbale de contravenție, afișarea s-a efectuat cu respectarea procedurilor legale.
S-au anunțat persoane pe raza municipiului Vulcan care nu au C.I. și persoane care au C.I. expirate să se prezinte la Serviciul de evidența a persoanelor din cadrul Primăriei Vulcan – 167 acțiuni.

Protecţia mediului:

Au fost însoțiți în teren reprezentanții Gărzii de Mediu, Apele Române și inspectorii de mediu din cadrul Primăriei Vulcan în vederea realizării controalelor, privind respectarea prevederilor legale de mediu pe raza municipiului Vulcan – 19 acțiuni.
Au fost desfăşurate acţiuni de sancţionare, conform Hotărârii Consiliului Local nr.109/2010 privind stabilirea și sancționarea unor contravenții în domeniul gospodăririi municipiului Vulcan – 23 sancţiuni.

Activitatea comerciala:

În perioada 01.01.2019 – 30.06.2019 au fost desfăşurate următoarele activităţi:
Au fost verificate toate societăţile comerciale care îşi desfăşoară activitatea pe raza teritorială a municipiului Vulcan din punct de vedere al existenţei acordului de funcționare emis de către Primăria municipiului Vulcan şi al respectării profilului de activitate stabilit prin acordul de funcţionare, respectiv 20 societăţii comerciale cu profil de alimentaţie publică şi 144 societăţi comerciale cu profil comerţ cu amănuntul cu produse alimentare şi nealimentare şi prestări servicii.
Au fost verificate toate spațiile comerciale în care se desfășoară activități economice autorizate, în acest sens au fost verificate un număr de 37 spații comerciale din sectorul alimentar, nealimentar, prestări servicii și alimentaţie publică din punct de vedere al respectării legislației în vigoare cu privire la autorizațiile prevăzute de lege pentru fiecare tip de activitate desfășurat în spațiul comercial autorizat.

În perioada 01.01.2019 – 30.06.2019 s-a urmărit încasarea taxei de salubrizare pentru un nr. de 397 persoane juridice autorizate să desfășoare activității economice în municipiul Vulcan precum și depunerea declarațiilor privind taxa de salubrizare pentru un nr. de 10 persoane juridice la momentul începerii activității într-un spațiu comercial.
Au fost verificate respectarea orarului de funcţionare şi aprovizionare al operatorilor economici şi au fost soluţionate un număr de 6 reclamaţii cu privire la nerespectarea acestora şi aplicate sancţiuni conform actelor normative în vigoare.

Circulatia pe drumurile publice:

În vederea îndeplinirii obiectivelor, polițiști locali au urmărit cu precădere îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de art.7 din Legea 155/2010 – Legea Poliției Locale, astfel:
- au participat alături de polițiștii de la Formațiunea Rutieră din cadrul Poliției Municipiului Vulcan pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului rutier cu ocazia: - lucrărilor de asfaltare, desfășurarea unor activități cultural artistice sau sportive, lucrărilor de dezăpezire, blocarea căilor de acces și auto – 49 acțiuni;
- accidente de circulație – 14 cazuri;
S-a verificat integritatea mijloacelor de semnalizare rutiera, funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere, acordarea asistenței în zonele unde se aplică marcaje rutiere, verificarea iluminatului public, precum și semnalizarea acestor nereguli compartimentului responsabil cu remedierea lor;
S-a pus un accent deosebit pe siguranța elevilor în zonă instituțiilor de învățământ, în condiţiile în care, foarte mulţi copii sunt aduşi de părinţi la şcoală cu maşina, iar circulaţi rutieră este mai intensă în momentele de dinaintea începerii programului şcolar. Acest lucru se remarcă în special la Şcoala gimnazială nr. 4 şi 5 de pe strada Nicolae Titulescu.
Au fost desfăşurate acţiuni de sancţionare, conform Hotărârii Consiliului Local nr.71/2014 privind Regulamentul de funcţionare al parcărilor cu plată din municipiul Vulcan – 108 sancţiuni;

B) ACTIVITATEA DE CONSTATARE A FAPTELOR CONTRAVENȚIONALE ȘI INFRACȚIONALE

Date referitoare Ia faptele de natura contraventională

În perioada de referință (01.01.2019 – 30.06.2019) Poliția Locală Vulcan a executat multe misiuni și activități specifice constatând și aplicând un număr de 212 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 52.650 lei din care 153 sancțiuni cu amendă și 59 de sancțiuni cu avertisment scris.
Situația sancțiunilor pe acte normative prezentându-se astfel:
- 51 sancțiuni din care 48 amenzi cu o valoare de 30.350 lei și 3 avertismente scrise pentru încălcarea Legii nr.61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;
- 108 sancțiuni din care 76 amenzi cu o valoare de 15.200 lei și 32 avertismente scrise pentru încălcarea H.C.L.71/2014 privind Regulamentul de funcționare a parcărilor cu plată din municipiul Vulcan;
- 23 sancțiuni din care 18 amenzi cu o valoare de 5.500 lei și 5 avertismente scrise pentru încălcarea H.C.L.109/2010 privind stabilirea și sancționarea unor contravenții în domeniul gospodăririi municipiului Vulcan;
- 2 sancțiuni în valoare de 1000 lei pentru încălcarea H.C.L. 8/2016 privind Regulamentul de organizare și desfășurarea activităților economice de comercializare a produselor și serviciilor de piață în municipiul Vulcan;
- 28 sancțiuni din care 6 amenzi cu o valoare de 600 lei și 22 avertismente pentru încălcarea Legii 1/2011 privind Legea Educației Naționale, actualizată;

Date referitoare la infracționalitate

În ceea ce priveşte documentarea activităţilor prevăzute de legea penală, în perioada menţionată, au fost depistate 49 fapte penale, ce întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, după cum urmează:
- 8 tâlhării;
- 7 distrugeri auto;
- 34 furturi;
Majoritatea furturilor au fost comise atât pe timpul zilei cât şi pe timpul nopţii, pe parcursul zilelor saptămânii, acestea constând în special în furturi de materiale feroase și neferoase, cabluri electrice și cărbuni, de la inteprinderile și societățile de pe raza municipiului Vulcan, în toate aceste cazuri au acționat și echipaje ale Poliției Locale iar acestea au fost preluate de Poliției Municipiului Vulcan, pentru continuarea cercetărilor și soluționarea lor.

Close Search Window