System Administrator

ANUNŢ DE PARTICIPARE

Primăria municipiului Vulcan, invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea 350/2005 să depună propunere de proiect în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: sport şi tineret.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile: sport şi tineret pe anul 2021, este prevăzută de art.6 din Legea nr.350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general.

Sursa de finanţare a contractelor şi valoarea: bugetul local, 60.000 lei. Defalcarea sumei se va face în funcţie de solicitările depuse.

Durata proiectelor: iulie 2021 – decembrie 2021.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 15.07.2021, ora 1400

Perioada de selecţie şi evaluare a propunerilor de proiecte este: 16.07.2021-20.07.2021

Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Formulare, poate fi accesată pe site-ul Primăriei municipiului Vulcan, www.e-vulcan.ro , începând cu data de 07.07.2021.

Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Registratura Primăriei municipiului Vulcan, B-dul Mihai Viteazu, nr.31, loc. Vulcan, jud. Hunedoara.

Programul anual privind acordarea finanţărilor nerambursabile pe anul 2021 în conformitate cu prevederile Legii nr.350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general a fost publicat în Monitorul Oficial nr.98/24.05.2021 iar anunţul de participare în Monitorul Oficial nr. 105/3.06.2021.

PRIMAR,
CRISTIAN-ION MERIŞANU

 

Descarcă fișierele atașate


Close Search Window