System Administrator

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de titular al Strategiei pentru dezvoltare economică, socială și de mediu a Văii Jiului, împreună cu Primăria municipiului Vulcan, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru Strategia menţionată şi declanşarea procedurii de evaluare de mediu.

Strategia pentru dezvoltare economică, socială și de mediu a Văii Jiului poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Vulcan, biroul Proiecte cu Finantare Internațională Dezvoltare Locală, în intervalul orar 08-15, precum și pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene - link-ul https://mfe.gov.ro/initiativa-valea-jiului/, pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor - link-ul:  http://www.mmediu.ro/categorie/strategia-pentru-tranzitia-de-la-carbune-a-vaii-jiului/303, precum și pe site-ul primăriilor Petroșani (www.primariapetrosani.ro); Lupeni (www.primarialupeni.ro); Uricani (www.orasuluricani.ro); Aninoasa (www.primariaaninoasa); Petrila (www.orasulpetrila.ro); Vulcan (www.e-vulcan.ro).

Comentariile şi propunerile scrise pot fi trimise la sediul titularului şi la sediul Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, din B-dul Libertăţii, nr. 12, sector 5, Bucureşti, sau la adresele de e-mail valea.jiului@mfe.gov.ro, și  evaluare.impact@mmediu.ro .

Mai multe detalii puteți găsi aici.

Close Search Window