System Administrator

Nr. 23473/12.04.2021

Rezultatul interviului desfăşurat în data de 12.04.2021 la concursul de promovare pentru ocuparea a două funcţii publice vacante

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia solicitată

Punctajul obţinut

Rezultatul interviului

1

DRĂGOI OVIDIU ION

Șef serviciu – Serviciul A.D.P.P., rețele stradale

85

ADMIS

2

TOPALĂ VASILE

Șef birou – Birou Monitorizare, Smart city

74

ADMIS

 

*(PUNCTAJ MAXIM:100 PUNCTE; PUNCTAJ MINIM:70 PUNCTE)

  • Candidații nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la data afișării, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. Contestația se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Oprean Daniela.
  • Afişat în data de 12.04.2021, ora 1530, la sediul Primăriei municipiului Vulcan și pe pagina de internet a instituției.

 

Secretar comisie de concurs,
Oprean Daniela

Close Search Window