administrator

ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL
CONVOCATĂ PENTRU JOI 30 MAI 2019

 

ORDINE DE ZI:

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2019.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al Municipiului Vulcan, al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2018. Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii ale Primăriei Municipiului Vulcan . Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea dlui Gheorghe Ile să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VALEA JIULUI” hotărârea pentru modificarea ”Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru Valea Jiului” Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

5.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unui schimb de imobile între cetăţenii Ivănişi Maria –Iulia, Ivănişi Laurenţiu şi U.A.T. Municipiul Vulcan Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

6.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru prelungirea prin act adițional a Contractului de concesiune nr. 121/1994 , pentru terenul aferent garajului situat în zona b-dul Mihai Viteazu, spatele bl.45 Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

7.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea valorii actualizate a investiției „Modernizare străzi și alei pietonale în zona străzii Aleea Muncii”. Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea valorii actualizate a investiției „Modernizare străzi și alei pietonale strada Romană și accesul străzii Platoului” Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Temei de proiectare pentru investiţia ” Înființare centru pentru resurse comunitare, pavilion E – municipiul Vulcan’’. Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE Pentru aprobarea Temei de proiectare pentru investiţia ” Înființare centru social pentru copii – centru activități extrașcolare pentru elevi, bibliotecă și spații’’. Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Temei de proiectare pentru investiţia ” Înființarea unei creșe în municipiul Vulcan’’. Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren de 4,5 mp aparţinând domeniului public al municipiului Vulcan Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unor locuințe sociale situate pe strada Căprioara, nr. 3, bl. C1, Iniţiator: Viceprimarul municipiului Vulcan

14PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea programului acţiunilor şi activităţilor din cadrul manifestării cultural – artistice şi sportive „Nedeia Vulcăneană” ediţia 47. Iniţiatori: consilieri locali Barbu Pompiliu, Şchiopu Ioan Dorel, Pop Vasile, Stan Elvis, Bărbiță Eugenia

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile iunie, iulie , august 2019. Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

16.Diverse, petiţii, întrebări şi interpelări.


PRIMAR                                                                                           AVIZAT: SECRETAR 
ING. GHEORGHE ILE                                                                    JR. VELEA GABRIEL

Close Search Window