System Administrator

NR. 21542/23.03.2021

REZULTATELE PROBEI PRACTICE
ORGANIZATĂ ÎN DATA DE 23.03.2021

 

Comisia de concurs constituită prin Dispoziția nr. 197/2021 în vederea examinării candidaţilor participanţi la concursul pentru ocuparea postului de muncitor calificat (electrician) – Serviciul Administrarea domeniului schiabil - comunică următoarele rezultate:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia pentru care candidează

Nota obţinută

Rezultatul probei practice

1

CIULEI VIOLETA

Muncitor calificat (electrician) – Serviciul Administrarea domeniului schiabil

71,77

ADMIS

2

GÎRNICEANU DANIEL

Muncitor calificat (electrician) -  Serviciul Administrarea domeniului schiabil

54,54

ADMIS

3

VENCZEL CSABA

Muncitor calificat (electrician) -  Serviciul Administrarea domeniului schiabil

71,42

ADMIS

Afişat astăzi, 23.03.2021, ora 1220, la sediul Primăriei Municipiului Vulcan și pe pagina de internet a instituției.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind organizarea şi desfășurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant pentru personalul contractual, cu modificările şi completările ulterioare. Contestaţia se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Oprean Daniela- inspector resurse umane.

 

Secretar comisie de concurs,
Oprean Daniela

 

 

Close Search Window