System Administrator

NR. 22698 / 05.04.2021

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la
concursul de promovare organizat în 12 aprilie 2021 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii publice de conducere vacante

Astăzi, 05.04.2021, s-a afişat la avizierul Primăriei Municipiului Vulcan, precum și pe pagina de internet a instituției, rezultatul verificării dosarelor depuse pentru participarea la concursul de promovare organizat în 12 aprilie 2021 în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a două funcţii publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Vulcan.

 Urmare a verificării dosarelor depuse, comisia de concurs constituită prin Dispoziţia Primarului Municipiului Vulcan nr. 212/2021, comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcția publică solicitată

REZULTATUL 

verificării

dosarelor

MOTIVUL respingerii dosarelor

1

DRĂGOI OVIDIU-ION

Șef serviciu – Serviciul A.D.P.P., rețele stradale

ADMIS

 

 

 

 

 

2

TOPALĂ VASILE

Șef birou – Birou Monitorizare, Smart city

ADMIS

 

 

 

 

 

  • Candidații declarați admiși la selecția dosarelor vor susţine proba scrisă în data de 12.04.2021, ora 1100, la sediul Primăriei municipiului Vulcan.
  • Candidații nemulţumiți de rezultatele obţinute poate formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, sub sancțiunea decăderii din acest drept. Contestaţiile se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Oprean Daniela – inspector, compartiment resurse umane.
  • Afişat astăzi, 05.04.2021, ora 1500, la sediul Primăriei Municipiului Vulcan.

 

Secretar comisie de concurs,
OPREAN DANIELA

Close Search Window