System Administrator

SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE – VULCAN
C.I.F. 42148836
Adresa: mun. Vulcan, Aleea Trandafirilor, nr. 4,
cod poștal 336200, jud. Hunedoara
E-mail:  salubrizare@e-vulcan.ro           
Tel. 0354/401476

NR. 447/05.03.2021

 

Rezultatul probei scrise organizată în data de 05.03.2021
pentru ocuparea unor funcţii contractuale vacante din cadrul Serviciului Public de Salubrizare - Vulcan

 

            Nr. crt

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia contractuală

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

1

KAKUCS LASZLO-ATTILA

Inspector de specialitate – Compartiment Financiar-contabil

79

79

2

KOSZTINAȘ TEODOR

Inspector de specialitate – Compartiment Tehnic

73

73

3

GHERGHE ȘTEFAN

Șofer-Întreținere spații verzi

90

 

90

 

 

  • Punctajul maxim stabilit este de 100 de puncte.
  • Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte pentru funcţiile contractuale de execuţie și minim 70 de puncte pentru funcţiile contractuale de conducere.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind organizarea şi desfășurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant pentru personalul contractual, cu modificările şi completările ulterioare. Contestaţia se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Soo Hilda - inspector resurse umane.
  • Afişat azi, 05.03.2021, ora 13,00, la sediul Serviciu Public de Salubrizare Vulcan.

Interviul va avea loc în data de 10.03.2021, ora 900.

 

SECRETAR COMISIE DE CONCURS
SOO HILDA
 

Descarcă fișierele atașate


Close Search Window